Vi har också haft några träffar med Värmlandsbänken som finns beskrivet i andra nyhetsbrev. Det var bra träffar med mycket genomslag i våra frågor.

Medlemsantalet är lite drygt 5 600 medlemmar och vi har haft en stark ökning dom senaste veckorna. Känns bra och det är viktigt att vi alla beskriver fördelarna med ett medlemskap i LRF.

Verksamhetsinriktning 2020

Verksamhetsinriktning för 2020, övergripande mål:

  • Konkurrenskraft
  • Markägarensrätt att disponera sin fastighet
  • Enskilda medlemmar

Vi kommer att prioritera vattendirektivet med Kajsa som ansvarig. Kommungruppernas arbete där är Johan och Torbjörn ansvariga. Det gröna näringslivet och miljöfrågan med brukande som tyngdpunkt, ansvariga är Anna och Lars Johan. Värmlandsstrategin med biobaserad ekonomi i fokus, ansvariga Patrik och Erik. För Livsmedelsstrategin är Kikki och Kajsa ansvariga. Enskilda vägar Torbjörn och Patrik. God myndighetsutövning, Erik och Patrik ansvariga. Äganderätt, Lars Johan och Erik ansvariga.

Internremiss LRFs hållbarhetsmål

8-9 % av konsumentens pengar går till bonden men vi förväntas stå för 80-90% av kostnaderna för åtgärderna som behöver göras i livsmedelskedjan för att nå målen. Därför måste vi bli tydligare att använda rätt metodik när vi underlovar medan vi överpresterar, vi behöver ta ut svängarna i våra formuleringar. Fotosyntesen är motorn och det är vi som får bioekonom att ske. Där har varje gård förutsättningar att producera klimatnytta. Ge oss resurserna så löser vi problemet för vi har ett antal nycklar för att lyckas.

Medlemsrekrytering och ny modell för aktivitetsersättningar

Kostnaden för utskick är hög därför kommer aktivitetsersättningarna att ev kopplas till hur framtidens utskick görs.

Riksviltkonferansen i Stockholm

Hur kommer vi i LRF att arbeta med viltfrågorna? Erik kommer att delta, ev inspel kan göras till honom.

Anna Karin Hatt

Innan julbord med ordförandena i lokalavdelningarna fick vi besök av vår nya VD Anna Karin Hatt. Vi fick gå laget runt och belysa de frågor vi ville att hon skulle ta med sig till organisationen. Tyngdpunkten i diskussionen var hur vi kan få goda förutsättningar för utveckling och rekrytering till våra företag.

Lars Johan Lander
Styrelseledamot LRF Värmland, landerslantbruk@gmail.com