Under LRFs riksförbundsstämma 2019 antogs det att organisationen ska lyfta fram en rad hållbarhetsmål att förhålla sig till inom miljö och klimat, ekonomi och socialt. Vi ska utgöra en allierad styrka inom de gröna näringarna som kan ta ställning i sakfrågor och påvisa att våra näringar är samhällsviktiga ur flera perspektiv.

 

Miljö- och klimatmålen handlar om (i grova drag) att öka produktion av förnybara varor och tjänster, öka inbindningen av koldioxid och minska utsläpp samt att fasa ut fossila bränslen samt lindra effekter av klimatkatastrofer genom att använda vår mark och våra resurser klokt. Det ekonomiska målet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften för de gröna näringarna. Detta genom att vidareutveckla våra verksamheter med fokus på god djur- och naturomsorg för att säkra lönsamhet och ha en resurseffektiv produktion. De sociala målen handlar om att öka landsbygdens attraktionskraft. Det innefattar att driva företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt, skapa attraktionskraft i de gröna näringarna, bibehålla goda arbetsvillkor och förenkla ägarskiften och öka mångfalden bland företagarna.

 

I min värmländska by Vike fortsätter vi som vanligt i våra näringar och arbetar med hållbarhet på vårt vis. Vårt vårbruk är igång och vi etablerar våra grödor som förr eller senare blir mat till människor eller djur. I skogen rustar vi inför strid mot granbarkborren när värmen kommer. Byn är levande genom småskaliga verksamheter som ysteri och gårdsslakteri tillsammans med mjölk-, får- och dikoproduktion och skog. Vi märker att våra näringar inte berörs i samma omfattning som andra företag i dessa tider. Våra näringar är fortfarande eftertraktade, vilket är ett bevis på att de är hållbara.

 

När Covid-19 förr eller senare går över är det min stora önskan att samhället blir mer lyhört och förstår vikten av våra svenska råvaror och produktionsgrenar. Förhoppningsvis blir fler konsumenter uppmärksamma på att vi är viktiga, som under torkan 2018. När klimat och hållbarhet återigen kommer upp på tapeten är vi hållbarhetsambassadörer i Värmland mer beredda med att ge svar på tal. Vi vet att våra näringar är hållbara, nu är det upp till oss hållbarhetsambassadörer att få konsumenterna och beslutsfattare att förstå det också. 

 

Cecilia Avelyne
Hållbarhetsambassadör LRF Värmland, ceciliaavelyne@gmail.com