Mycket viktiga frågor om hur politiken påverkar den regionala och nationella livsmedelsproduktionen och dess framtid. Viktiga frågor för att skapa framtidstro för bonden och livsmedelssäkerhet för alla.

Just nu ställer sig lönsamheten mot att man börjar plantera igen eller hoppas på att något händer för att man ska våga investera.

Regelförenklingar - konkurrens mot andra länder är några av de stora frågor vi brottas med. Hur tar vi detta vidare? De kopplade stöden till nötkreatur är en annan fråga som är oerhört viktig. Vi brottas med olika redskap i olika stödformer som ofta kolliderar med varann. 43 % av jordbruksmarken är planterad sedan 30 talet. Lämpliga marker finns för livsmedelsproduktion, men vi har inte förutsättningarna. Vi har nästan ingen förädlingsindustri som klarar att leverera om de regionala gränserna stängs.

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland,
kifab64@gmail.com