Nyligen har Svenska Kraftnät, SvK, haft ett webb-seminarium om stamnätet och kraven på mer el till södra Sverige och då främst Skåne. 

 

Generaldirektören nämnde bland annat att Svenska Kraftnät är möjliggörare. Hon tog även upp behoven för klimatomställningen och kraven på att hantera el från vind och sol. 

 

Mycket i seminariet handlade om snabbare handläggning-stider för kraftledningsbyggen och flexibilitet i systemet för att klara de få timmar om året som systemet är hårt belastat. Man talade mycket om samarbete mellan aktörerna vilket i sig är bra. 

 

Från SvK sas att anslutningen till Stockholm behöver fördubblas. Då är min undran om hur vettigt det är att transportera el långa sträckor. Är det verkligen robust med sådana lösningar? Särskilt som man talar mycket om driftssäkerhet. 

 

www.svk.se/kraft2020 kan man se i efterhand. 

 

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet). Måndagen den 7 september redovisade länsstyrelserna regeringsuppdraget. 

 

Här finns länk www.youtube.com/watch?v=jYjaeP7T7LI

 

Energiminister Anders Ygeman deltog på båda mötena. Det som slog mig mest var hans uttalande båda gångerna, ej helt ordagrant, att det inte finns någon kommun som inte försökt stoppa elledningar, men nu klagar de på att de inte har el. 

 

Generellt sas inget, ej förväntat, om vad som händer när nya nät ska dras fram på landsbygden. Endast lite i förbifarten om elnätsprojektet Stockholm Ström. Alla luftledningar försvinner inte men intressant nog väljer man att borra en ca 13 km lång tunnel för en 400 kV-ledning. Det skulle väl aldrig ske på landsbygden.  Se länk 
www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/superborr

 

Samtidigt kan sägas att Sydvästlänkens södra del ska tas i bruk i oktober. Kabeldelen mellan Värnamo och Hurva har kantats av en hel del bekymmer. Enligt min tro mycket beroende av dålig upphandling. Det som var bra var att man valde att bygga med kabel. Tyvärr valde man luftledning från Värnamo till Hallsberg. 

 

I vart fall innebär det att Skånes och norra Europas elförsörjning får en rejäl förstärkning när hela länken tas i drift. En ny kabelförbindelse är för övrigt på gång från Hurva till Ystad via Östersjön till Tyskland. 

 

Birgit Jönsson
birgit.jonsson@lrf.se