Hon berättade att det nu pågår två parallella processer.

  • Förlängning av nuvarande period 2021-2022. Regeringen sköt till pengar i höstbudgeten, men inte förrän i början av oktober vet vi vart de hamnar.
  • Förberedelser för nästa period 2023-2027. Hon nämnde att det redan i år troligtvis blir en sänkning av gårdsstödet med 2 % pga EUs budgetår startar i oktober och gårdsstöden betalas inte ut förrän efter oktober. Detta stod det om i Land Lantbruk nr 38. Förgröningsstödet kommer att bakas in i tvärvillkoren som kommer att byta namn till Grundvillkor.

Sedan tog hon upp frågor som hänger i luften.

  • Hur kommer pengarna fördelas i landsbygdsprogrammet 2021-2022?
  • Hur stor andel av budgeten ska gå till miljö i pelare 1 (EU-fråga)?
  • Vilka ECO-SCHEME kommer Sverige att införa?
  • Ska Sverige flytta pengar från pelare 1 till pelare 2 (modulering). Sedan finns det vissa som vill flytta nötkreatursstödet till pelare 2 och rikta det till betesmarker (LRF nekar till detta).
  • Hur kommer utformningen av kompensationsstödet se ut? Jordbruksverket hade lämnat en hel del kloka utformningar som LRF kan tänka sig, men det är regeringen som till sist bestämmer vart pengarna hamnar.

Sofia Björnsson kommer att återkomma nästa år, då mera är fastställt.

Vi fortsatte sedan vårt möte där Per i Årjäng delgav oss från Skogsstyrelsens möte i barkborrefrågan. Deras uppmaning är att vi skall ut i markerna och titta. Läget är fortfarande alarmerande på många håll i länet.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com