En fråga som just nu alltid har sin givna plats på agendan är regionstyrelsens stämmouppdrag att arbeta med VVO. Hittills få synpunkter inkomna, men en önskan att förlänga tiden för oss i styrelsen för att fånga in synpunkter. Och visst gör vi det! Snart är det dags för att ge sig ut i skog och mark med bössan redo och då hoppas vi att frågan kommer upp på tapeten, diskuteras och funderas på.

Vi har även en regional utvecklingsstrategi ute på remiss, Värmlandsstrategin ska skapa en bild av länets tillgångar, möjligheter och utmaningar. Just det sista, om ”utmaningar” kan vi konstatera att vi har en del framför oss att jobba med i en annan fråga. Den första november kommer vattendirektivets åtgärdsprogram ut på remiss, det är den sista cykeln och den slutgiltiga. Efter denna finns ingen möjlighet att skjuta upp några åtgärder längre. Då ska vi ha nått de uppsatta miljökvalitetsnormerna. Frågan bevakas noggrant från både regionerna och riks, men vi kommer behöva allas engagemang från lokalavdelningar och kommungrupper och inte minst alla som har förtroendeuppdrag i vattenråd eller vattenvårdsförbund. Eller för den delen, från alla som har möjlighet att påverka andra aktörer, alla kommer beröras av detta. 

Gällande motionerna till riksförbundsstämman finns det en trevlig spridning på ämnesområdets på motionerna. Givetvis ett antal som rör viltskador, speciellt från vildsvin, men även skador från hjort och så motioner om vargen förstås. På olika punkter berörs hållbarhet så som ex livsmedelsstrategin, solceller eller beredskap. Även frågan om undervisning och kunskap på olika sätt återkommer i motionerna i allt från ”bonden i skolan” till vidareutbildning efter gymnasiet.

Vi i styrelsen enades i alla fall att om man tar sig tiden att läsa igenom riksförbundsstyrelsens svar till motionerna får man möjlighet att lära sig en hel del. LRF riks jobbar med frågor vi inte hade en aning om, och ger många kloka svar på motionerna. Ta er gärna tid för att läsa igenom dessa ni också! Stämmoboken finns att läsa här >>

Kajsa Edbom
Styrelseledamot LRF Värmland,
kajsa.edbom@gmail.com