2009 bytte vi själva ut oljan mot helbränsle som halm och ved på gården för uppvärmning. Under några år var jag engagerad i kommunen och hade uppdrag i det kommunala energibolaget.

I moderna fjärrvärmeverk eldar man flis och gör värme, samtidigt så alstras het ånga som driver en turbin som tillverkar el. En kall januaridag så går det åt mycket värme och vid samma tidpunkt går det åt mycket el för att t ex driva värmepumpar. Två bra saker samtidigt och ingen fulel från kolkodensverk. Fossilfritt Sverige är redan en realitet när vi tittar på uppvärmning.

Men vid transporter ser det lite annorlunda ut. Idag är det modernt att köpa en elbil och man utvecklar lastbilar och arbetsfordon för eldrift. Dieselbilen måste köras minst 17 000 mil för att komma upp i miljöbelastning för tillverkningen av batterierna till elbilen.

Vad händer när jag pluggar in kontakten i väggen och laddar bilen? Är det kolkondens från Europa eller el från mitt lokala fjärrvärmeverk. Det skulle vara bra att jobba på fler inriktningar för att ersätta fossilbränslen i transporter. Vi inom dom gröna näringarna har ju nycklar till detta bland annat genom skogsråvara och biogas.

Återigen ge oss bra förutsättningar så löser vi detta! 

Lars Johan Lander
Styrelseledamot LRF Värmland, lamderslantbruk@gmail.com