Seminariet leddes av Johan Benjaminsson som är företagare i biogasbranschen och som genomför utbildningar och rådgivning till intresserade. Han menar att potentialen är stor. 

- Ska biogasproduktionen öka, så är det främst från jordbruket substratet kommer ifrån. Idag rötas det för motsvarande 2 TWh medan biogasutredningen som var klar före jul visar på potential på 7 TWh.

Gränstrakterna mellan Säffle och Åmål är då mycket lämpligt för en framtida biogasproduktion. Här är det ganska lantbrukstätt och en inventering har visat att det i området finns nästan 160 000 ton gödsel och annat substrat som skulle kunna rötas och omvandlas till exempelvis fordonsbränsle. Den stora andelen kommer från nöt- och grisproduktionen. Detta skulle ge ca 24 GWh energi eller motsvarande 2,4 miljoner liter diesel per år.

- Vi kan ju inte bara prata om klimatet – vi måste göra något också och här har vi en jättebra möjlighet att åstadkomma rejäl nytta – samtidigt som pengarna stannar kvar i bygden, menar Lars Ottosson som är kommungruppsordförande i Åmål.

 En ungefärlig investering på ca 120 miljoner kronor, men då finns det möjlighet att söka investeringsstöd på den summan. 

På träffen fanns även OK Värmland som har ett stort intresse av att få till en produktion i närheten eftersom de idag köper sin gas från Karlskoga. Transporterna tar därmed hand om det mesta av marginalen. 

För kommunernas del handlar det om att deras gemensamma teknik- och fritidsförvaltning ska börja samla in matavfall inom kort. Avfall som måste hanteras av någon – helst i närområdet. 

Så det är många aktörer som har intresse av en anläggning och nu kommer de båda LRF-avdelningarna att jobba vidare med bland annat studieresor för att se hur en anläggning skulle kunna bli verklighet.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se