- Vi har kämpat länge för att sälja biogas, men det har varit svårt, men Klimatklivet har gjort att det nu finns möjlighet att arbeta mer med biogasen. Utan Klimatklivspengarna hade det inte varit möjligt, säger han.

OK Värmland vill att biogasen ska få ett starkare fäste och att folk ska upptäcka det fina med biogasen. I dagsläget finns det tankstationer för fordonsgas i Arvika, Karlstad, Säffle och Torsby. Man kommer också öppna upp ytterligare en station. 

- Vi behöver anläggningar som gör biogas och som sen uppgraderar gasen till fordonsgas. Idag görs biogasen i Karlskoga, men vi skulle behöva korta transporterna och få till uppgraderingsanläggningarna närmre tankstationerna, säger Stefan.

Råvaran finns i Värmland och just nu pågår samtal för att få till byggandet av biogasanläggningarna.  

- Vi har haft samtal med kommunerna och bilhandlarna. Det är viktigt, och kommunerna kan göra mycket genom att man pratar om biogas i sina upphandlingar. Vi har arbetat mycket för att bygga nätverk och få människor att träffas, men nu är det dags att börja bygga anläggningarna också, säger Stefan.

OK Värmland tog i slutet på november med sig bönder, men också styrelsen för Karlstad Energi och Länsstyrelsen för att besöka Växjö och se hur de jobbat med frågan. I Växjö konverterar man 20 bensinbilar i veckan till gasdrift, dessa kommer ju sedan ut på marknaden och gasbilsägandet ökar.

- Alla konsumenter som står inför ett bilköp frågar sig nu vad de ska köpa för bil nästa gång som inte går på fossil bränsle, och här är ju biogas fantastiskt.

OK Värmland jobbar nu för att få fler bönder att våga satsa.

Under vintern/våren kommer vi att anordna seminarier tillsammans med länsstyrelsen men också LRF och prata om biogas och den potential som bönderna faktiskt sitter på.

- Är du intresserad av att veta mer, rekommenderar jag att man läser mer på www.biogasakademin.se/. Här hittar man väldigt mycket om biogas, avslutar Stefan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se