- Detta är ett sätt där vi försökt att underlätta för medlemmarna så att det ska bli enklare att påverka säger Yvonne Andersén, kommunikatör på LRF Västra Sverige.

Funktionen har funnits tidigare, men det är inte så många medlemmar som känner till den. LRF Värmland har jobbat en hel del med hur du som medlem kan påverka LRF Värmland, bland annat ordnar man en motionsskrivarkurs i mitten på januari.

- Det är viktigt att medlemmarna känner att de kan påverka sin region och det kan de verkligen, vi försöker ge verktyg så att det ska bli så enkelt som möjligt, säger Yvonne.

Om du vill skicka in en motion till ditt lokalavdelningsårsmöte gå in på www.lrf.se. Längst upp till vänster i det gröna fältet hittar du ”Mitt medlemskap” klicka där och scrolla ner till verktyg och klicka på knappen ”Skriv motion eller skrivelse”.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se