Vi började med en presentation av oss som var där. Från personalen LRF Västra Sverige Lasse Knutsson och Yvonne Andersén, Agneta Bouchaoui från LRFs Medlemsservice och Sofie Leosson från Utskick & Layout samt undertecknad Torbjörn Olsson från regionstyrelsen och de förtroende valda som anmält sig beskrev sina uppdrag.

Lasse gick igenom LRFs vision samt värdegrund och en diskussion om vad folkrörelse är uppstod (intressant att se vad olika uppfattningar man har).

Därefter gick Torbjörn igenom hur organisationen är uppbyggd, vilka dotterbolag som finns i koncernen och vilka branschavdelningar som finns. Även den regionala organisationen gicks igen och vi diskuterade vad som skiljer lokalavdelningar och kommungrupper åt samt LRF Ungdomen och valberedning.

Vi gick också igenom vad som skiljer motion och skrivelse samt tillvägagångsättet dem emellan.

Därefter drog Yvonne en dragning om hur ekonomin ser ut för lokalavdelning, kommungrupp och LRF Ungdom.

Agneta från Medlemsservice berättade om vad de gör och att de sedan 1 år tillbaka även ansvarar för LRFs telefonväxel. Sofie från Utskick & Layout gick igenom hur man gör en beställning av ett utskick och hur man på vår hemsida enkelt utför detta.

Yvonne gick också igenom hemsidan. Hur man loggar in med BankID eller Logg in. Påvisade de olika verktyg som finns för förtroendevald med bl a mallar för olika slag, kommunstatistik mm.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com