Ny 36 kV ledning mellan Skived och Molkom i Forshaga och Karlstads kommuner

LRF Värmland och kommungrupperna i Forshaga och Karlstad har tillskrivit Energimarknadsinspektionen om den samrådsprocess som varit.

LRFs ståndpunkt är att nya kraftledningar ska kablifieras tillsammans med befintlig eller planerad infrastruktur. LRF yrkar att ärendet återförvisas till Ellevio för förnyad utredning och där relevanta svar ges på de frågor som markägare och LRF har ställt.

LRFs skrivelse >>

Samrådsredogörelse - Ny 36 kV ledning mellan Skived och Molkom i Forshaga och Karlstads kommuner i Värmlands län >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se