Det var ett bra samtal! Vi som var med kan intyga att de lokala LRF-företrädarna har mycket god dialog med Arvikas kommunledning.

Kommunledningen uttryckte sig positivt om LRFs hållbarhetsmål och höll med oss om att de gröna näringarna är viktiga och gör mycket positivt för kommunen: Vacker skog att gå i, öppna landskap att njuta av, klimatsmart mat och förnyelsebara produkter - t ex trä att bygga hus av.

Bjud in din kommun också till ett samtal!

Kajsa Lander
Hållbarhetsambassadör LRF Värmland, kajsa.lonngarden@hotmail.se