LRF Värmland hade under torsdagen sitt månatliga kommungruppsmöte över Teams med ämnet enskilda vägar. Christer Ångström från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) var inbjuden att leda oss i detta ämne.

Sverige består av 43 000 mil enskilda vägar varav 7 620 mil får statsbidrag.

Han berättade att föreningen REV har 4 regioner. Han själv är ansvarig för Väst. Ett medlemskap kostar 900 kr i grundavgift + 65 kr påbörjad km väg i medlemsavgift. Vad får man då för detta; Rådgivning, Medlemsförsäkring och Medlemstidning mm.

I dagsläget är man 12 600 medlemmar (vägföreningar). Har en årlig ökning av medlemmar med 300 per/år. Föreningen omsätter 15-16 miljoner/år.

Christer gick igenom vilka olika typer av vägkategorier det finns A-F, och klargjorde skillnaden i dessa och vilken bidragsprocent som är aktuell för var och en.

En väg som mottager bidrag skall vara öppen för trafik, den får inte stängas. I dagsläget besiktigas bidragsberättigade vägar vart 5:e år. 

Han gick också igenom skillnaden mellan de tre trafikklasserna; Låg under 25 fordon/dygn, Mellan 25-124 fordon/dygn och Hög mer än 125 fordon/dygn. Här berättade han att man bara kan söka förstärkningsbidrag till belagd väg om man har trafikklass Hög.

Många frågor kom upp under kvällen och Christer hade svar på de flesta. De han inte kunde svara på tog han med sig och kontaktar berörd person med svaret.

Vid oklarheter kring sin vägförening var rådet att man går tillbaka till anläggningsbeslutet och kontrollerar vad som där är skrivet.

Viss skyltning får föreningen göra själva, andra bestäms av kommun eller Länsstyrelse.

I LRF Värmland har jag Torbjörn Olsson, regionstyrelseledamot och Jenny Nilsson, personal hand om dessa frågor. 

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com