Deltagarna har fått lära sig grunderna i bokföring för att få förståelse för lantbrukets ekonomi och för att kunna själva bokföra i sina företag. Sammanställning av utvärderingen visar att medlemmarna har varit nöjda med kursen och att intresset för att flera kurser anordnas inom bland annat generationsskifte, skötsel av skogsfastigheter, planering av bete och logistik. 

Vi i styrelsen är mycket glada över att vi kunde genomföra denna kurs under rådande omständigheter och att unga i Värmland tar sig tid att gå på våra kurser! 

Cecilia Avelyne
Vice ordförande LRF Ungdomen Värmland, ceciliaavelyne@gmail.com