Även om vi hellre skulle träffas på riktigt så har denna mötesform etablerat sig väl och vi blir mer bekväma och mötena rullar på bra.

Innehållet i mötet var stort denna gång. Årsmötessäsongen nalkas och pga av pandemin så måste dessa ske digitalt. Likaså stämman kommer att ske i en digital form 2021.

Ett orosmoln som vi sett är att djurskyddsärendena senaste tiden har haft en uppåtgående trend. Detta tar vi på största allvar och ett intensifierat arbete aktiveras.

Vi i styrelsen känner att vi behöver få ett forum att mötas i nu under dessa tider för att kunna samtala fritt. Patrik kom med en bra idé som blev Sopplunch! 14 december kommer det att ges möjlighet att ansluta sig till en Teamsgrupp. Formen kommer inte vara strikt möte med dagordning utan möjligen en föredragning och fri diskussion.

LRF Värmland, LRF Västra Götaland och LRF Halland möttes på Hennickehammar i Filipstad 2-4 november för att gemensamt jobba med olika fokusgrupper. Resultatet och engagemanget har varit lovande. Själv sitter jag i gruppen som jobbar med de skogliga frågorna. Det blev mer eller mindre en rivstart för oss med presentationen av Skogsutredningen.

Kommungrupperna bjöds in till en digital föreläsning om ”Enskilda vägar” 26 november. Med Christer Ångström, regionansvarig på REV. Stort deltagande och många bra frågor som fick bra svar av Christer. Hela mötet ansåg vi i styrelsen vara mycket lyckat.

God Jul!

Daniel Andersson
Styrelseledamot LRF Värmland, havilsrudslant@gmail.com