Fastighetsförmedlingen

Inför året stod vi inför den ganska stora utmaningen att nå ut till er i bygderna med vårt nya varumärke och så tydligt som möjligt kommunicera att vi ändå är samma företag med samma medarbetare, kompetenser och verksamhetsområden som tidigare då vi seglade under LRF Konsults flagg.

Vi tror nu efter snart ett år att vi ändå lyckats ganska bra och för er som ännu inte snappat upp vart vårt nya namn har sitt ursprung så är det från vår grundare agronomen Ludvig Nannesson som bildade driftsbyrån för mer än 100 år sedan. Ludvig är vår grundare och vi medarbetare är Company.

I vårt dagliga arbete, där vi i första hand ägnar oss åt fastighetsförmedling och värderingar inför andra överlåtelser, kommer vi i kontakt med många av er medlemmar och får under en tid förmånen att vara en del av er verklighet.

Vår absoluta förhoppning är att ni skall se oss som den naturliga samarbetspartnern och även om vi inte längre har vårt namn gemensamt så är vi fortfarande i samma bransch och förstår varandra. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss för att bolla frågor och idéer runt ert fastighetsägande eller sådant som har ett samband med detta.

Vi finns här för att hjälpa och personligen känner jag alltid en stolthet när någon valt att ta kontakt med just mig för sina spörsmål eller efterfrågar hjälp och stöd. Om vi dessutom trivs med varandra och går vidare med ett uppdrag i någon form försöker jag göra allt jag kan för att kunden och parterna skall känna sig trygga med hjälpen den får och i slutänden nöjd med resultatet. Det är kontakten med er och att i många fall få komma ut till era fastigheter och gårdar som gör det roligt att vara fastighetsmäklare på Ludvig & Co.

Ett tips är gå in på vår hemsida Ludvig & Co med jämna mellanrum, här finns mycket nyttig information och inte minst kontaktuppgifter till oss medarbetare.

Skogsbarometern

Nedan ett litet axplock från Skogsbarometern som vi på Ludvig & Co i samarbete med Swedbank presenterar.

Värt är att som vanligt ha i åtanke är att det prismässigt är mycket stora geografiska variationer såväl mellan norra och södra Värmland men även mellan olika bygder som inte alltid är så långt ifrån varandra eller skiljer sig stort i produktionsförmåga. Det är helt enkelt så att det är tydligt att det är tillgång och efterfrågan som sätter priserna i slutändan.

För den som har intresse och vill ta del av rapporten i sin helhet är det bara att höra av sig.

Äganderätten oroar skogsägare som trots det vill köpa mer skog

Skogsbarometern är en årlig undersökning som KANTAR Sifo utför på uppdrag av Ludvig & Co, Swedbank och sparbankerna. Undersökningen belyser de privata skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på konjunkturen. Då de äger drygt 50 procent av den svenska skogsmarksarealen och levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindustri är deras uppfattningar och förväntningar en viktig temperaturmätare.

Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning omfattande 750 skogsägare. Intervjuerna genomfördes av KANTAR Sifo under september månad 2020.

Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. Även oro i omvärlden gör att intresset för stabila placeringar ökar.

I årets undersökning har äganderätten seglat upp som det största orosmolnet för skogsägare. Priset på skogsmark fortsätter uppåt och sju av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de kommande tre åren.

I årets undersökning syns tydligt att de som redan har skog fortsätter att investera och öka sina arealer. Under de kommande fem åren beräknas skogsmark för 120 miljarder att byta ägare i Sverige. Många skogsägare svarar att de sparar skogen inför ett framtida ägarskifte.

Vår analys och trendspaning av svaren

  • Fler än tidigare tror på stigande fastighetspriser, vilket troligen är en konsekvens av att tillgången på mark är begränsad. Även den oroliga omvärlden gör att intresset för stabila placeringar fortsatt är hög.
  • Tillköp av skogsmark ökar. Det blir allt svårare för förstagångsköpare att köpa större eller medelstora skogsfastigheter.
  • Allt fler skogsägare dröjer allt längre med att generationsskifta. Anledningarna kan bland annat vara att det fungerar bra att vara skogsägare även när man blir mindre fysiskt aktiv och att känslan av att äga skog är en stark faktor bland äldre skogsägare.
  • Skogsmark för cirka 120 miljarder kommer att byta ägare de närmaste fem åren.
  • Trots den pågående pandemin och angrepp av granbarkborrar ser skogsägare skogen som en säker och långsiktig investering.
  • Trots årets stora angrepp av granbarkborre tror färre skogsägare än i fjol att skadedjur, brand och stormar kommer påverka deras framtida skogsägande mest. Samtidigt väljer färre skogsägare att fullförsäkra sin skog, vilket vi bedömer delvis kan bero på nya försäkringsvillkor men även andra faktorer kan bidra.
  • Senaste tidens uppmärksammade mål och domar om begränsningar i äganderätten har oroat skogsägare och äganderätten är för första gången den största påverkansfaktorn för framtida skogsägande.
  • Resultatet av den kommande Skogsutredningen kommer vara vägledande framåt.

Allt gott och inför stundande helger önskar vi God Jul och Gott nytt År!

Daniel Andersson
Fastighetsmäklare Ludvig & Co, Karlstad, 054-17 74 23 eller daniel.andersson@ludvig.se