Du har gjort LIA (lärande i arbete) hos LRF Västra Sverige under tre veckor. Vad har du gjort?

- Jag läser just nu en kommunikationskurs och jag kände att jag ville göra något som kunde gagna våra medlemmar här i Värmland men också i resten av landet. Först hade jag tänkt att jag kunde jobba med planeringen av LRF Ungdomens ”Kickoff”, men den låg lite fel i tiden och då fick jag möjlighet att jobba med planeringen av en workshop.

Vad är det för workshop som du planerat?

- LRF driver nu ett nationellt projekt ”Mer svenskt kött på restaurang”, där tanken är att få fler restauranger att köpa svenskt kött. Jag har nu planerat en workshop som kommer vara under den första delen där krögare och bönder möts för att knyta kontakter och se vad man kan göra. Jag har planerat tidsåtgång, men också själva upplägget av workshopen. Denna mall för workshopen ska sedan användas över hela Sverige. Jag har haft Clara Hyltbäck på LRF Västra Sverige som min handledare.

Vad har du för framtidsplaner?  

- Jag skulle definitivt kunna tänka mig att jobba på LRF då jag är bekant med LRF genom mitt förtroendemannaskap eller någon annan intressant arbetsplats inom de gröna näringarna. Jag tar ju min examen till våren så just nu filar jag på mitt CV.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se