- Det har varit väldigt stora problem med bristande dialog med markägare, kablar som inte läggs där de ska och dessutom för grunt, säger Ingemar Olsson, från Storfors. 

 

Det var Ölme som var först ut med bredband för 6-7 år sedan men där är delar av nätet så bristfälligt byggt att det dras med betydande driftsstörningar. När kabeln ligger fel så kan den lätt skadas av både jord- och skogsbruk och det är frustrerande för både markägare och bredbandskunder.

 

Såväl i Ölme som senare i Bjurtjärn har nätet byggts i ett samarbete mellan fiberföreningar och IP-Only. Relationen har bitvis varit kärv.

 

IP-Only bjöd in till mötet för att få en nystart.

- Vi är mycket, mycket medvetna om de problem som varit och med det här mötet vill vi visa att vi verkligen ska lyssna på markägarna och att det här ska bli bra framöver för alla parter, sa Joakim Johnson, kommunansvarig på IP-Only.

 

Hans kollega Sara Jacobsson betonade att man är tydligt gentemot sina entreprenörer hur arbetet ska gå till och att man förbättrat processerna och styrningen.

- Man ska planera och diskutera med markägarna för att hitta den bästa lösningen och sedan ska den följas, sa hon. 

 

Eftersom arbetet i regionen har pågått så många år, så har det också cirkulerat många olika markavtal. De som nu kommer användas är de som heter version 1.2, alternativ det helt nya 2.0 som finns att hämta på www.lrf.se/bredband. 

 

Båda dessa avtal har förhandlats fram mellan LRF Konsult och IP-Only och båda rekommenderas av LRF.

 

LRF betonar samtidigt att medlemskåren är i hög grad beroende av att få snabbt bredband, men förläggningen måste ske på rätt sätt och i nära dialog med markägarna. Annars blir det problem för både markägare, nätägare och bredbandskunder. 

 

Per Henningsson från Kristinehamns kommungrupp är en av de som nu hoppas på bättring, men vill att bolaget ska visa detta innan han sätter betyget: 

- Vi har varit på väldigt många möten genom åren så man är ju lite luttrad av att höra att allt ska bli bra, säger han. 

 

IP-Only kommer följa upp mötet flera möten på lokal med markägare. Då kommer även underentreprenörer finnas med.

 

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se