I dag har bl a jord- och skogsbruk undantag från strandskyddet men det är villkorat med att verksamheten ska generera en betydande inkomst. Markägaren ska också visa att anläggningen måste ligga inom strandskydd. Detta anser LRF är onödiga, byråkratiska begränsningar.

- De här villkoren måste bort eftersom de krånglar till det och begränsar utvecklingen för framförallt de små jordbruken, säger Erik Evestam som är LRFs ledamot i utredningens expertgrupp.

 

En stor förändring behöver också göras runt småvatten.

- Det är orimligt att det finns ett strandskydd runt små sjöar och vattendrag samt anlagda vatten som exempelvis våtmarker.

 

Utöver det som handlar om jord och skog så behövs det också effektivare dispensskäl som ökar möjligheten att bygga och utveckla på landsbygden, både näringsverksamhet och bostäder.

- Uppdraget till utredningen är väldigt tydligt, strandskyddet ska bli betydligt enklare på landsbygden och det tycker LRF är en väldigt bra utgångspunkt, avslutar Erik Evestam.

 

Utredningen ska vara klar 30 november i år. 

 

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se