Jag är en 34-årig tvåbarnsfar till Elsa 10 år och Tyra 12 år, sambo med Therese. Vi bor i Häljeboda, 1 mil norr om Charlottenberg och har två hundar och två katter.

Idag driver jag ett konventionellt lantbruk med dikoproduktion som är navet i verksamheten, föder upp kalvarna till slakt, brukar ca 200 ha inklusive naturbete. Har även diverse lantbruksentreprenad till t ex tröskning, men även vägunderhåll som snöröjning och halkbekämpning. Har också en skördare som används framförallt till gallring. Kör på uppdrag åt en virkesköpare från Gunnarskog.

På fritiden blir det mest småviltjakt med mina två drevrar och arbete i den egna skogen.

Att vi ska ha förutsättningar för att kunna bo och verka på landsbygden är en självklarhet för mig. Detta är en röd tråd för mitt engagemang. LRF är en fantastisk organisation som ger oss möjlighet att vara med och påverka i stort som smått. På detta sätt har vi kommit långt. Men siktet är på framtiden och längre ska vi komma. Specifikt intressanta områden är företagande, skogen och jakt/viltvård.

Daniel Andersson
Valberednings förslag till ny styrelseledamot för LRF Värmland, havilsrudslant@gmail.com