Stämman med LRF Värmland på lördag ställs in och genomförs istället helt digitalt  lördag 4 april kl 10.00

Idag onsdagen den 18 mars har styrelsen för LRF Värmland beslutat att skjuta upp regionstämman på lördag 21 mars även enligt den alternativa modell vi kallat till och samtidigt beslutat att istället genomföra regionstämman 2020 lördagen den 4 april kl 10.00 i helt digital form på grund av den i Värmland snabba coronautvecklingen.

Instruktioner för uppkoppling till stämman via dator och hur du begär ordet samt röstar kommer inom någon dag.

Kallelse och information kommer att finnas på hemsidan, se länk https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/aktuellt-arbete/arsmoten-och-regionstamma/regionstamma-2020/

Efter samråd med människor i vår omvärld, och bland andra vårt presidie samt ett antal fullmäktige har vi nu fattat ett nytt beslut som gör att smittrisken elimineras i samband med regionstämman. Det är dumt att lösa utmaningar och att försöka få ett samhälle och organisationer att fungera utifrån vad den som är mest bekymrad tycker, men det är oftast lika fel att följa den dumdristige. Värmland bedöms vara i samma fas vad gäller coronavirusets spridning som Stockholm.

Den modell vi nu kommer att använda genomförde LRF Örebro lyckat sin stämma i tisdags med.

Vi har några stoppdatum att förhålla oss till i organisationen och dessa kommer vi nu att klara även med denna ytterligare en gång förändrade modell trots framflyttat datum.

30/4 ska de motioner vår stämma beslutar att skick vidare ha nått riksförbundet.

26/5 ska riksförbundsstämma hållas som planerat men även den digitalt. Fullmäktige från Värmland behöver väljas.

I höst kommer en extra riksförbundsstämma avhandla motioner.

Väl mött till en spännande regionstämma för att fatta kloka beslut. Kramas får vi göra en annan gång.

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland