Ett översvämningsskydd byggdes för Kyrkviken och Arvika. I dagarna har det aktiverats för första gången i skarpt läge och tycks fungera. Värre är det nedströms genom Säffle och i Gillbergadalen.

För att aktualisera nödvändigheten av åtgärder för att öka utflödet förbi Säffle för att förhindra skador på liv och egendom för bönder och närboende bjöd LRFs kommungruppsordföranden i Säffle och Arvika, Ola Axelsson och Torbjörn Olsson in sina respektive kommunchefer Ingemar Rosén och Hans Karlsson, riksdagsledamöterna Pål Jonsson, Daniel Bäckström och Kjell-Arne Ottosson, från Region Värmland Stina Höök och Lars Christenssen, kommunpolitiker, representant från Trafikverket, Patrik Ohlsson, Robert Larsson samt ett antal berörda lantbrukare till besök på Gillberga prästgård hos Arne Rosander för att se på de hotade invallningarna och med sinnena ta in vattnets krafter och det hot mot dalgångens lantbruk som uteblivna åtgärder för att minska översvämningsrisken innebär.

Stor samstämmighet rådde om nödvändigheten av åtgärder för att säkra bland annat sjöfarten, vägnätets standard, Säffle tätort, Säffle kanal, lantbrukets anläggningar och mark samt andra fastighetsägares egendom. Det är stora värden det handlar om och många som måste samverka. Andra som behöver engageras är till exempel Sjöfartsverket och Länsstyrelsen.

Ola Axelsson
Ordförande LRFs kommungrupp i Säffle, ola.axelsson@live.se