Men hur vi än gör det klarar vi inte av att göra det lika bra och effektivt som moder natur själv klarar genom fotosyntesen.  

På de sätt vi gör det idag, släpper vi ofta ut fossil koldioxid som ökar på den mängd koldioxid som finns i atmosfären.  

Vi knackar ned berg eller skapar stora gruvhål för att få mineraler till de produkter vi ska tillverka och den påverkan är för evigt. Naturen ihop med människan kan skapa energi, ersätta de produkter som tillverkas av fossil olja mm. Genom att använda oss av det som vi kan så eller plantera och sedan följa och hjälpa genom sitt liv. Vare sig det är ettåriga eller fleråriga grödor eller skog. Det vi skördar växer upp igen. Ändå är det detta som mer och mer angrips och anklagas för att inte vara hållbart.

Vad kan vara mera hållbart? Naturens egna solceller utan en smutsig/kostsam tillverkning. Samma kolatom som bundits in släpps ut igen för att bindas igen i något annat. Somliga av dom binds dessutom in för lång tid i byggnader eller genom att bilda humus på vårt jordklot. Varför krångla till det när vi kan använda oss av naturens solceller med otrolig livslängd. Det är hållbart.

Erik Forsberg
Vice ordförande LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com