I kommunen finns det leder med olika huvudmän. Skogs- och Länsstyrelsen är andra huvudmän. Karlstad kommun ansvarar för ett 30-tal vandringsleder.

– Vi har tidigare haft avtal med de större markägarna, som Bergviks skog, men med de privata markägarna har vi haft överenskommelser, säger Kristine Johansson, som arbetar med skog och friluftsliv på Karlstad kommun. 

Överenskommelser är nu något som kommunen arbetar för att få bort och att det i stället ska finnas ett avtal mellan markägaren och kommunen.  

– Vi har ett uppdrag att kommuninvånare och besökare ska komma ut i naturen, då det främjar folkhälsan. Vi har därför försökt att tillgängliggöra våra vandringsleder och tagit fram informationsmaterial vilket varit uppskattat under pandemitider då många vana och ovana vandrare sökt sig ut i naturen, säger Kristine.  

Eftersom vi befinner oss i en pandemi har det varit svårt för kommunen att bjuda in markägarna till stora informationsmöten. Därför har kommunen beslutat sig för att ta en vandringsled i taget och se över hur avtalen och överenskommelserna ser ut. 

– För oss är det viktigt att vi har ordentliga avtal så att både markägaren och kommunen vet vad som gäller. Det kan handla om skötsel, men också om försäkringsfrågor runt lederna. Det är också viktigt att vi känner till markägarna, det kan ju hända att ett ägarskifte sker på en fastighet och då ska ju avtalet kunna följa med till den nya ägaren, säger Kristine.

Kommunen har nu börjat titta på avtalen längs med Vildmarksleden och förhoppningen är att avtalen med alla markägare ska vara i hamn före årsskiftet.  

– Vi har fått in jättebra synpunkter på våra avtal så nu sitter vi och filar på ett som vi kan använda oss av, avslutar Kristine.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se