Vi presenterar målen * i ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar.

Patrik Ohlsson är ledamot och ordförande i LRF Värmland och bedriver växtodling och nötköttsproduktion i Kil. Gården har inte de bästa förutsättningarna för spannmålsproduktion och inriktningen har därför blivit förädling av gräs som växer desto bättre. För att få bra tillväxt på djuren är det dock till fördel att komplettera gräset och där har Patrik en lösning som är hållbar på många vis.

Minska svinn och förbättra tillvaratagandet av biprodukter och restströmmar

Vi tar emot potatisskal från ett skaleri i trakten. Det är ett smakligt och näringsrikt foder som passar väl ihop med vårt grovfoder och vi använder idag ungefär 8 ton i veckan.

Tidigare var skalen ett kvittblivningsproblem för skaleriet och dessutom orsakade hanteringen bekymmer i kommunens reningsverk. I och med vår lösning har tre parter fått omedelbara fördelar samtidigt som vi gör en miljövinst och sparar resurser. Det är resurser som annars inte skulle ha något värde – och för mig har det till och med ett ekonomiskt värde.

Det är som alltid inte bara uppsidor med smarta lösningar, hanteringen av skalen kräver dels ett frostfritt utrymme, dels en arbetsinsats. Men totalt sett fungerar det mycket väl för alla parter.

En stor del av det foder som ges till nötkreatur är sådant vi människor inte kan eller vill äta. Det är till största delen gräs men också restströmmar från livsmedelsindustrin. Det är viktigt att påminna sig om i dagens förenklade debatt om vad vi helst ska äta! I Sverige har vi mycket goda förutsättningar för vallproduktion, åtminstone i den norra halvan. I år har nästan allt höstvete utvintrat i Värmland, det är ett tecken på att vi åtminstone inte under överskådlig tid kommer klara av att på ett hållbart sätt producera vegetabilier primärt till humankonsumtion utan vi måste ha en mångfald i produktionssätt.

På vår gård gör vi kött av gräs och potatis, det är en fantastisk förädlingskedja!

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, patrik.ohlsson@lrf.se

* LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet inom LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se