Underteknad Henrik Nisser, LRF kommungrupp i Karlstad, överlämnade hedersutmärkelsen till Anna Wilén, Sune Sandström och Elsie Johansson, Ängebäck Trädgård för sitt engagemang och arbete med integration i sitt företag. Ett engagemang som har gett många, både inrikes och utrikes födda, möjlighet att genom arbete skaffa sig erfarenheter, försörjning och kontaktytor.

Motivering:
För att ha välkomnat utrikesfödda och främjat integration i det gröna näringslivet, och för en vilja att fortsätta att dela med sig av vunna insikter och erfarenheter i sitt företag.

Henrik Nisser
Ordförande LRFs kommungrupp i Karlstad, henrik@alstrum.se