Vi gick laget runt, vad som hänt i maj i våra kommungrupper. Här kommer några exempel:

Årjäng - Lokaliserat täckningsbristen inom mobilnätet då kommunen tillsammans med Torsby, Filipstad och Karlstad ingår i en projektgrupp för att lokalisera och komma tillrätta med detta. Projektet leds av Region Värmland.

Karlstad – Besök av gymnasiekockar.

Kil – Gått igenom en översiktsplan för Fryken.

Storfors – Kommunen vill etablera ett industriområde på 50 hektar jordbruksmark.

Hagfors – Jobbar bl a med dammutrivningar.

Sunne – Har tillsammans med Birgit Jönsson tittat på avtal för avlopp.

Alla kommungrupper – Jobbat med vattendirektivet och dess verkningar i sina kommuner.

Olycka
Vi fick också beklaga specifikt Sunne kommungrupp då det under dagen skett en arbetsplatsolycka med dödlig utgång. Mycket ledsamt. Vår ordförande Patrik nämnde att han varit i kontakt med personer på den drabbade gården och att omsorgssgruppen är informerade.

Riksförbundsstämman
Patrik informerade sedan ifrån del 1 i vår riksförbundsstämma som varit under tisdagen.

Copa-Cogeca – medverkan av Lennart Nilsson
Nu hälsade vi Lennart Nilsson ledamot av förbundsstyrelsen välkommen då han var inbjuden att prata om jordbrukspolitiken i EU och dess verkningar. Lennart presenterade sig först med att han bor i Halland, driver företag ihop med sin hustru och hennes två bröder. Har en dikobesättning på 110 kalvande kor, odlar ca 200 ha och 100 ha bete.

Han berättade att han sitter i Copa-Cogecas styrelse för LRFs räkning. De träffas fyra ggr/år. Vi fick en visning om hur det är uppbyggt i Bryssel med de tre beslutsdelarna; EU-kommissionen, EU-Parlamentet och Ministerrådet.

Vidare berättade han att det är mycket på gång nu med Green Deal, Taxonomi, CAP Trialogen och mycket mycket mera. I Bryssel kommer det en nyhet var 60e sekund.

Det var ett mycket intressant föredrag, men som man förstod av Lennart så var han mycket orolig om hur det kan bli med våra stöd i framtiden. Väldigt många olika infallsvinklar kommer in hela tiden och som måste tas hänsyn till. Inget verkade vara givet och många gånger saknas ”Sunt bondförnuft” i deras diskussioner.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se