Laget runt
Vi startade med laget runt. Eftersom det varit vårbruk och vallskörd hade de flesta kommungrupper inte varit så aktiva med påverkansarbetet. Säffle och Kristinehamn har haft möte med riksdagsledamöter och kommunpolitiker om vattendirektivets verkningar tillsammans med Kajsa Edbom. I Storfors har man fortsatt jobbat mot att man bara vill etablera industrimark på jordbruksmark.

Vattendirektivet
Kajsa Edbom berättade lite om var vi nu är i processen med vattendirektivet då 13 av 16 kommuner i Värmland begärde överprövning av frågan. Den ligger nu på regeringens bord och nån typ av beslut kommer innan midsommar. Intressant att myndigheten över Vattenmyndigheten också begärt överprövning av ärendet.

En fråga ställdes till Kajsa om vilka dokument som finns med som underlag då man funnit att mycket saknas. Hon berättade då att myndigheten inte ens brytt sig om att uppdatera befintliga mätningar. Men påtalade att alla dokument man har är mycket viktiga att ha till hands om det kommer några åtgärdsförslag, eftersom det myndigheten lämnat i direktivet endast är förslag ännu.

Näringslivsrådet i Karlstad
Johan Rydberg, Mellby Väse, var inbjuden att berätta om sin roll i Näringslivsrådet i Karlstad kommun och hur man där jobbar. Normalt sitter man i tre år, han var nu inne på sitt fjärde och kommer att avgå till hösten. Då får någon ny från de gröna näringarna möjligheten att ta hans plats.

Rådet består av sju företagare, några tjänstemän och två lokala politiker från ledande politisk konstellation. Man har bl a varit två gånger på studiebesök hos honom. Då har man kunnat konstatera att Karlstad är bra mycket större än själva centrumkärnan, att det är både dålig mobiltäckning och att fiber saknas. Men man har dock inga problem med för få parkeringsplatser, såsom företagare inne i Karlstad oftast har.

Bonden i skolan
Johan fick även berätta lite om sin roll i ”Bonden i skolan – Videodagbok från åkern” (finns på https://www.facebook.com/bondeniskolan).

Norrlandsgruppen
Patrik Ohlsson berättade om hur man jobbar i Norrlandsgruppen. Där jobbar man aktivt mot departement, myndigheter och politiker. Gruppen representeras från varje LRF-region och från våra organisationsmedlemmar.

Patrik talade om hur man diskuterar djurstöd, kompensationsstöd och att man har lite olika uppfattningar om hur investeringsstöden behöver fördelas för att de skall göra mest nytta. Inför nästa CAP-period är det Jordbruksverkets IT-system som kommer att begränsa antal Eco Schemes och inte politiken.

Jordbruksverket säger också själva att inför nästa programperiod kommer det att saknas ca två miljarder i investeringsstöd om alla som vill utveckla och göra nybyggnationer skulle kunna få del av stödet.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se