Anna Ramebäck berättade om den tragiska arbetsplatsolyckan som skedde på gården. Våra tankar är med dem och den förolyckades familj.

Ordförande Patrik Ohlsson förklarade mötet för öppnat. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Regionchef Robert Larson hade en genomgång av ekonomin. I stort sett som budgeterat.

Medlemsantalet i Värmland var något mindre än vid årsskiftet (5 578 medlemmar 14 juni).

Kommungrupperna bjuds månatligen in till Teams-möten och inför hösten kommer vi bl a ha ett möte om livsmedelsstrategin som tema. Artskyddsförordningen, miljötillsynstaxor och kvalité, media, utbildning, olyckshantering med erfarenheter från sådana, mm är andra teman som diskuteras.

Patrik informerade om projektet ”Sprutmunstycken till gödseltunnor” som sker i samarbete mellan Länsförsäkringar Värmland, LRF Värmland, Maskinringen och Räddningstjänsten. 12 munstycken har köpts in och kommer nu att utplaceras.

Torbjörn Olsson berättade om ett pilotprojekt med Post- och Telestyrelsen för bättre mobiltäckning utomhus. Medverkande kommuner är Årjäng, Torsby, Filipstad och Karlstad samt Region Värmland och telekomföretagen 3, Telia, Telenor samt Bredbandsforum, A-fokus och LRF Värmland.

Det har nu lokaliserats var det är täckningsbrister i de berörda kommunerna. Detta har nu överlämnats till telekomföretagen där de nu får komma med sina planer för dessa områden. Projektet skall vara klart till hösten och då förhoppningsvis gjort så att vi fått bättre täckning i vårat län.

Styrelsen planerar också för påverkansarbetet med Värmlandsbänken kring skogsutredningen, en träff i de västvärmländska skogarna med Daniel Andersson och Per Carlsson som arrangörer. Vi kommer också att stöta på våra riksdagspolitiker kring medfinansieringen av CAP-budgeten 2022 och vi kommer också agera kring artskyddsutredningen.

Anna berättade att man nu gjort en omstart kring den Värmländska livsmedelsstrategin med slutdatum 15 november.

Monica Thörner berättade att man planerar inför en träff med studie- och yrkesvägledare tillsammans med LRF Ungdomen med bl a ett studiebesök på Stöpafors Lantbruk och deras nya ladugård.

Patrik informerade om mötet med arbetsgruppen Regionalt Skogsforum. Där har man nu arbetat färdigt det Regionala Skogsprogrammet som kommer att kommuniceras under hösten.

Robert redogjorde var vi är i nuläget med översvämningsproblematiken i länet och vi diskuterade hur vi fortsätter framåt i detta ämne under hösten.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjörn.olsson@lrf.se