Senaste tiden har vi från regionstyrelse och personal haft förmånen att få åka runt i Värmland och sprida glädje. Kanske en av de viktigaste uppgifterna för oss människor.

Vi brukar ju uppmärksamma förtjänta mottagare av bla LRFs silvernål och stipendier ur Ingrid och Gustaf Linders minnesfond i samband med regionstämman. Detta har inte varit görligt på nåt bra sätt då vi tvingats hålla våra stämmor digitalt i två år. I lite mindre sammanhang har vi nu kunnat träffa många av både årets och förra årets mottagare. Ni kommer att på olika sätt ta del av detta här i veckobrev, på LRF Värmlands sociala medier och i Land Lantbruk. Hoppas att glädjen hos mottagarna smittar ytterligare.

I politiken har det varit stökigt men nu börjar det klarna kring hur vårt påverkansarbete ska riktas och drivas. Viktiga frågor att få rätsida på i närtid är brukanderätten i skogen, strandskyddet och den svenska medfinansieringen till och reglerna för den kommande CAP-perioden. Under hösten kommer också artskyddsutredningenen kräva en hel del arbete.

På många håll i Värmland har vädret hittills gett bra skjuts åt grödor och skog medans det i delar av landskapet är riktigt torrt med grödor som börjar lida. Fodersituationen kommer säkerligen inte bli lika besvärlig som efter torkan 2018 då många vittnar om förstaskörd och att andraskörden börjar rulla igång. Risken för bränder är dock påtaglig på många håll. Minnet av 2018 innehåller och goda erfarenheter av bönder som brandbekämpare. Det är därför roligt att se att i samarbete med bland andra oss nu Länsförsäkringar utrustat närmare 20 gödseltunnor på gårdar och maskinstationer i Värmland med specialmunstycken för brandbekämpning. Snacka om superspridare.

Låt oss hoppas att dessa inte kommer till användning och att fortsättningen av sommaren innebär dåliga förutsättningar för spridning av coronavirus och barkborrar men goda förutsättningar för kommande skörd och för spridande av glädje. Med hopp om detta och om att kunna träffas snart tillönskas en trevlig sommar.

Regionstyrelsen
genom ordförande Patrik Ohlsson, patrik.ohlsson@lrf.se