Fiolen byggde denna ladugård!!!

Skämt åsido, men en del av intäkterna ifrån spelmansuppdrag har fått bidra till denna fina nötköttshall. Även ett investeringsstöd var en stor anledning till att hallen kom till. Då Corona slog till så blev det tvärnit på uppdragen hos Västanå teater och det blev automatiskt mer tid till lantbruksföretaget.

- Här är jag uppväxt och vill även fortsättningsvis ha öppna landskap och betande djur omkring mig, säger Klas Anders.

Hallen är byggd av lokalproducerat Royal impregnerat virke och Klas Anders konstaterar att han hann bygga innan alla prishöjningar på byggmateriel slog till.

Motivering:

Klas Anders övertog företaget år 2015 och har alltsedan start ett starkt fokus på lönsamhet och en mycket positiv ekonomisk utveckling.

På gården finns idag ca 100 dikor och tjurkalvarna säljs efter avvänjning vid ca 350 kilos vikt. Tillväxten på tjurkalvar är1 600 - 1 700 gram dag. Alla kvigkalvar föds upp till slakt eller rekrytering. Kalvning sker två gånger per år!

Direkt efter övertagandet byggdes befintliga stallar om för att öka djurens välfärd och under 2019 - 2020, när det blev klart att företaget skulle få investeringsstöd, byggdes nytt stall med djurens välbefinnande och företagets lönsamhet som prioritet.

Värmlands Nötköttsproducenter, Karin Granström och Jonas Kerven, delade ut diplom. LRFs regionordförande Patrik Ohlsson och Andreas Olsson, Eda-Kölabygdens lokalavdelning, delade ut ett äppleträd och tårta från Nordells i Arvika.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se