Vi presenterar hållbarhetsmål * ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar.

Anna Ramebäck är ledamot i LRF Värmlands regionstyrelse och driver tillsammans med sin sambo och två ytterligare kollegor ekologisk mjölkproduktion i Östra Ämtervik. Verksamheten omfattar 250 kor plus rekrytering och tillhörande växtodling. Huvuddelen av odlingsarealen är arrenderad och all verksamhet drivs i aktiebolagsform. Utöver delägarna, som alla är aktiva i driften, finns tre heltidsanställda året om och ytterligare någon säsongsanställd.

Jordbruk och livsmedelsproduktion ska likna vilket företagande som helst, vilket det ofta inte gör idag

”För oss är det ett medvetet val både att driva AB och att inte vara själva. Vi vill att jordbruk och livsmedelsproduktion ska likna vilket företagande som helst, vilket det ofta inte gör idag. Det traditionella sättet att bedriva mjölkproduktion betyder i regel att man bor på gården och att något av barnen förväntas ta över. Vi vill istället bygga ett företag som ”vem som helst” kan köpa den dag vi väljer att dra oss tillbaka. Inga barn ska behöva känna sig pressade och man hamnar inte i situationen att det blir omöjligt att lösa ut sina syskon. Man behöver heller inte känna att man måste lämna sitt hem om företaget säljs eftersom ingen av oss bor på gården – detta är också ett medvetet beslut.

Att vara flera delägare har liksom allt annat både för- och nackdelar, men hittar man rätt samarbetspartners är nackdelarna väldigt få. Det finns en risk att man söker sig till människor som liknar en själv allt för mycket – då kan man hamna i att tro att man tänker lika och fatta beslut utifrån den tron, utan att ta reda på hur det egentligen är. Precis som när man bygger en styrelse är det snarare viktigt att hitta olika kompetenser och olika slags människor för att skapa en dynamisk helhet.

Vi tycker också det är viktigt att vara stolta över det vi gör. Vi försöker involvera grannar och andra i bygden i vårt företagande för det ger så mycket tillbaka och minimerar risken för konflikter. Att prata gott om sin egen verksamhet och produktion är också en nyckel till att få betalt, att ha en god relation med sin bank och sina leverantörer, att få arrendera mark och inte minst att vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa medarbetarna. Tyvärr är vår bransch ofta sedd som lite ”gnällig” och ibland späder vi på det där för mycket själva. Det missgynnar oss på både kort och lång sikt.

Till sist vill jag också skicka med två råd till alla företagare:

  • Vad är det vi vill med vårt företagande? Ganska få har ett direkt svar på den frågan. Diskutera den i familjen eller med dina delägare/medarbetare/kollegor och sätt svaren på pränt! Det gör större skillnad än man tror.
  • Var inte rädd för att prova dig fram. Det är inte säkert det blir rätt, och det är ju bra – då har man lärt sig något! Och det blir oftare rätt än man tror.”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet inom LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se

 

* LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.