I juni i år lämnade Artskyddsutredningen sitt betänkande efter en tydlig beställning från regeringen om att lägga förslag som skulle säkerställa ett effektivt artskydd och samtidigt öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för enskilda markägare. Dessutom ville regeringen stärka äganderätten till skogen.

Artskyddsutredningen var en efterlängtad utredning, ett resultat av det nu fallna Januariavtalet, i en mycket polariserad debatt om framför allt skyddet av fåglar och arter i skogen. Men trots att den politiska viljan var tydlig och direktiven till utredningen inte går att missförstå, ser inte LRF mycket positivt bland utredningens förslag.

Artskyddsutredningen har analyserat vår svenska grundlag och i förhållandet till EU:s krav kommit fram till att äganderätten inte är så stark som vi har trott. Det är ju fel, eftersom det är politiken som bestämmer hur stark äganderätten är, och politiken bad utredningen om att stärka den inte devalvera den ytterligare. EU bryr sig inte om huruvida Sverige har en starkare äganderätt än övriga medlemsländer. Så länge Sverige uppfyller sina åtaganden gentemot EU att skydda arter och fåglar så är EU nöjt och glatt med det. Svenska staten får ersätta sina markägare flera gånger om, om det är vad vår grundlag säger.

LRF och Artskyddsutredningen är oense om ytterligare en viktig punkt. Nämligen var gränsen går för hur mycket skydd EU kräver att alla vilda fåglar behöver och vad ordet ”avsiktlig” betyder när man som markägare vill avverka skog eller skörda vall. Artskyddsutredningens syn på skyddet innebär att det i praktiken är förbjudet att släppa ut sin katt eller klampa för högt på skogspromenaden om våren. Det är givetvis inte realistiskt och det är den bittra sammanfattningen av Artskyddsutredningens förslag. Även Naturvårdsverket och andra tunga remissinstanser som lämnat sina synpunkter på Artskyddsutredningens förslag ser inte heller hur många av förslagen ska kunna genomföras och LRF förväntar sig att utredningen hamnar där den hör hemma. Längst ner i byrålådan.

Helena Andreason
Jurist på LRF, Miljö & Energi