Skogskvinnorna tilldelas Region Värmlands folkrörelsestipendium 2021 för ett engagerat och viktigt arbete med att stärka kvinnors position och öka jämställdheten inom en näring som är av stor betydelse för Värmland.

Ordförande för Skogskvinnorna Värmland är Aina Spets. Hon är skogsägare och bor en bit utanför Årjäng.

– Att få detta stipendium var en stor överraskning och innebär nya möjligheter att sprida kunskap om skog. Vi har planer på att bygga en digital plattform och vi vill fortsätta att öka kunskapen hos våra unga, exempelvis genom Skogen i skolan.

 

Folkrörelsestipendiet delas ut årligen som uppmuntran till en eller flera idéburna eller i övrigt ideella organisationer som gjort förtjänstfulla insatser inom Värmland.

Läs mer: https://regionvarmland.se/regionvarmland/kultur/kulturbidrag/froding--och-folkrorelsestipendierna