Mindre dikningsföretag låter ofta någon delägare stå för kontot i banken som en lösning. Det kan dock finnas risker med en sådan lösning. En annan lösning är att företaget ansöker om ett organisationsnummer hos Skatteverket eftersom dikningsföretaget är en juridisk person. 

Till ansökan ska bifogas protokoll från konstituerande möte eller om föreningen är äldre, det senaste årsmötesprotokollet. Man ska också bifoga stadgar vilket i de flesta fall utgörs av vattenlagen från 1918. Ansökan görs på denna blankett; Ansökan – om organisationsnummer för ideell förening (SKV 8400) | Skatteverket 

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare