Debattartikel i Svenska Dagbladet
Publicerad 2021-11-07

”Bygg inte nya ledningar med föråldrad teknik”
Svenska kraftnät och kraftbolagen väljer av vinstmotiv föråldrad teknik med luft­ledningar som har stort mark­intrång. Det innebär ett hot mot fram­tida livsmedels- och skogs­produktion, skriver debattörer från bland annat LRF.

Sverige upplever nu de högsta energi­priserna någonsin. Samtidigt planeras tillförseln av elenergi från norra Sverige till de södra delarna av landet att öka kraftigt genom stora kraftlednings­projekt. Mycket av den nya överförda elenergin kommer att exporteras, förra året exporterades till våra grann­länder omkring 25 terawattimmar, i storleks­ordningen vad alla vindkraft­verk producerar. ...

Hela debattartikel kan ni läsa här
https://www.svd.se/bygg-inte-nya-ledningar-med-foraldrad-teknik