Vad är LRF utan medlemmar?

Vad gör LRF? Det är bara rabatter som jag fixra själv. Behöver jag hjälp så får jag det av grannarna.

Detta ser man ofta i sociala media och så fortsätter man med att avgiften är för hög.

Ja, vad får medlemmen för sin avgift? Tack och lov, behöver de flesta inte så omfattande hjälp i enskilda ärenden. Men ta bombmurklan i Värmland som exempel. Ett ärende av stor personlig betydelse för den drabbade men i förlängningen även för markägarkollektivet.

Har någon missat det omfattande jobbet med vattendirektivet eller frivilligheten i skogen? Ett arbete som kommer hela markägarkollektivet till del.

Ska vi kunna fortsätta driva principmål och stöttning av medlemmar måste vi vara många. Frågar vi grannar och bekanta om de vill vara medlemmar? Vill du inte fråga själv så gör Torbjörn Axelsson det. Ring eller mejla honom på 070-564 56 96 eller torbjorn.hagaborg@gmail.com

God Jul och Gott Nytt Medlemsår

Torbjörn Olsson
Sammankallande medlemsgruppen Västra Sverige
070-658 07 52