Så vad var på agendan?

LRF Värmlands verksamhetsprioriteringar för 2022. Under året jobbar regionstyrelsen utifrån fyra framtagna fokusområden för att prioritera sitt arbete, dessa är:

  • Kommunikation
  • Förbättrade politiska förutsättningar för en hållbar ökad produktion
  • Särka folkrörelsens genomslagskraft
  • Aktiv kommungrupper

Extra fokus för dagen var de högst aktuella frågorna kring skogsbrukets påverkan av artskyddet samt den pågående kostnadskrisen.

Det är stämmotider och regionstyrelsen behandlade även inkomna motioner från lokalavdelningar samt planerade inför kommande regionstämma och ser fram emot att få träffa er alla där den 26 mars.

Här kan ni höra Lars Johan Lander och Kajsa Edbom berätta om styrelsemötet >> 

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, ulrika.bertilsson@lrf.se