Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Mottagare och motivering:

Per-Olov Ålander, Arvikabygdens LRF-avdelning
Per-Olov åtnjuter stort förtroende och respekt hos alla som har med honom att göra även när det är svårt. Detta har gjort honom till en mycket uppskattad ledamot och i olika perioder ordförande för såväl lokalavdelning som kommungrupp under trettio år, men också i sitt engagemang i Farmartjänst liksom i kommunpolitiken.

Per-Olov är en drivande kraft i Gunnarskogs utveckling med allt från värmeverk till traktorrally. Han är också en av de viktiga stöttepelarna i LRF Värmlands omsorgsarbete.

Per-Olov är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.

Leif Nauclér, Brunskog-Mangskogs LRF-avdelning
Leif har ett nära fyrtioårigt engagemang som förtroendevald i LRF i olika roller, bland annat en period av nära femton år som ordförande för lokalavdelningen. Leifs engagemang har genom åren tagit sig många olika uttryck i allt från Hushållningssällskapet och Husdjursförening till dragspelsklubb.

Leifs engagemang för lantbrukets kulturhistoriska uttryck är också kännetecknande. Han är ett uppslagsverk av kunskaper om sin bygd och har under många år varit primus motor för de maskinhistoriska verksamheterna vid Gammelvala på Skutboudden.

Leif är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.

Kikki Ahlstedt Karlsson, Kils LRF-avdelning
Kikki var under åtta år ledamot av LRFs regionstyrelse i Värmland. Med sin mångåriga erfarenhet från olika delar av livsmedelsbranschen bidrog hon starkt i vårt arbete med dessa frågor i bland annat den regionala livsmedelsstrategin. Kikkis engagemang i skogliga frågor och kring ägande- och brukanderätt präglar också hennes gärningar.

Kikki är en kommunikativ människa med engagemang både nära och långt bort. Detta tar sig bland annat uttryck i att hon fortsatt har engagemang såväl i lokalavdelning och kommungrupp, men också som We Effect-ambassadör och som moderator i Facebook-gruppen ”Vi är LRF”.

Kikki är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.

Gunnar Larsson, Grava-Nor-Segerstads LRF-avdelning
Gunnar var under 20 år avdelningens ordförande och är fortfarande ledamot i den samma. Med sin långa rutin utgör han en stabil grund fortsatt för såväl avdelningsstyrelsen som för kommungruppen där han fortsätter bidra till alla medlemmars gemensamma nytta av LRF.

Gunnar har utöver sitt mångåriga LRF-engagemang också varit engagerad i Lantmännens valberedning i Värmland i trettio år. Något han också uppmärksammats för i år.

Gunnar är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.