Nu kan studenter inom jord, skog och trädgård söka utbildningsstipendier ur Åke Linders stipendiefond. Det går också bra att söka för studieresor, forskningsprojekt och för kompetensutveckling för företagare. 

  • Det här blir en väldigt bra möjlighet, framförallt för våra ungdomar, säger Patrik Ohlsson, fondens ordförande. 

Fondens grundare är Åke Linder som i slutet på 1980-talet sålde gården Säter norr om Säffle och donerade hela summan till en fond som då förvaltades av Hushållningssällskapet Värmland. Ett 20-tal år senare hade dock stadgarnas regler för hur pengarna skulle placeras blivit så omoderna att avkastning i stort sett uteblev.  

2019 avled Åke Linder och när Hushållningssällskapet Värmland slogs samman med andra regioner så bestämdes att den praktiska förvaltningen skulle gå över till LRF Värmland, samtidigt som kapitalet sköts av Swedbank. Nu finns det därför nya möjligheter att söka ur fondens avkastning. 

Den del som styrelsen tror blir flitigast använd är utbildningsstipendier där elever på gymnasium, högskola eller universitet kan söka terminsstipendier på 10 000 respektive 20 000 kr per termin. Kravet är att man ska vara från Värmland eller Åmåls kommun. 

Mer information och ansökningsblankett finns på https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/ake-linders-stipendiefond/