Med anledning av Coronaviruset och utvecklingen håller LRF tät kontakt med länsstyrelserna som båda har bönderna på sin lista över samhällsviktiga aktörer i samband med kris. Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande, deltog idag, fredag, i ett möte med övriga viktiga samhällsaktörer på länsstyrelsen.

–Jag betonade särskilt vikten av att vi håller igång matproduktionen i detta krisläge. Vi har redan låg självförsörjningsgrad av mat, och vi kan inte sparka undan den lilla beredskap vi har. Därför är det viktigt att bönderna utses som en samhällsviktig grupp även av regeringen, berättar Lotta Folkesson (bilden nedan).

Arbetskraften viktig
Även LRF Norrbotten har i sina kontakter med länsstyrelsen i Norrbotten lyft detta.

– Om bönderna utses som en samhällsviktig grupp av regeringen kommer de att få förtur till barnomsorg med mera. En annan viktig sak nu när gränserna har stängs är att garantera att jordbruken får tillgång till arbetskraft även om de är bosatta i t ex Finland. Arbetskraften till jordbruket växer inte på träd och de anställda som finns måste kunna komma till jobbet. I dagsläget fungerar det att de visar upp arbetsgivarintyg, sägerJenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande (bilden nedan).

Arbetsförmedlingen
Kontakter har även tagits med Arbetsförmedlingarna i respektive län. Medskicket dit är att se över vilka av de arbetslösa som har lantbruksbakgrund eller djurvana, för att snabbt kunna sätta in resurser om bönderna själva eller deras anställda blir sjuka. Både LRF Västerbotten och LRF Norrbotten har även tät kontakt med branscherna, som har sina egna krisplaner. 

Löpande kontroller pausas
Länsstyrelsen i Norrbotten har meddelat att de ställer in alla löpande djurskyddskontroller, men åker på akuta. I Västerbotten har länsstyrelsen fattat beslut om att de gårdar som absolut inte vill ha besök för löpande kontroller kan meddela detta, och då accepteras det av myndigheten.

I båda regionerna finns LRFs omsorgsgrupper till förfogande, och upparbetade krisplaner inom riks.
– Det viktiga är att man inte ska dra sig för att höra av sig om man behöver hjälp. Det finns resurser att hjälpa, men vi måste få reda på det då, berättar Jenny Karlsson.

Vid kriser eller problem och oro kontaktar man respektive djuromsorgsgrupp:

Västerbotten
Norrbotten

Vid övriga frågor om Coronaviruset kopplat till lantbruk kan du mejla till medlemsservice@lrf.se eller ring Medlemsservice, 010-184 40 00.

Läs mer om Corona och lantbruk här.

Högnivåmöte på tisdag
Länsstyrelsen i Norrbotten meddelar också att de i samband med SAM-ansökningarna inte kommer att ha öppet hus och hjälp som tidigare. Istället har man förstärkt med personal som kan svara på frågor via telefon, så alla som behöver kommer att få hjälp.

På tisdag nästa vecka kommer företrädare för LRF Västerbotten och LRF Norrbotten och övriga regioner samt riksförbundsstyrelsen att delta i ett högnivåmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

För snabba regionala nyheter gå med i Facebookgruppen LRF-medlem i Västerbotten och Norrbotten.