När de cirka 50 fullmäktige skänkte sina arvoden på 400 kronor per person blev slutsumman 20 000 kronor till We Effect. Något som gladde Lotta Folkesson (bilden nedan), som omvaldes till ordförande för LRF Västerbotten.

– Det finns bönder i andra länder som drabbas mycket hårdare än vi av Covid-19. Jag känner tacksamhet och värme när stämman gör en sådan här solidarisk handling. 400 kronor för oss betyder inte så mycket medan det kan vara skillnad mellan liv och död för andra, säger Lotta Folkesson.

Kvinnor från ett kakao- och kaffekooperativ på Filippinerna, som stöds av We Effect. Foto: Marcus Lundstedt

Uppvaknande om beredskapen
Lotta Folkesson berörde även viruset i sitt inledningstal:

– Alla kommer att få ett uppvaknande om hur sårbara vi är med Sveriges låga självförsörjningsgrad av livsmedel. De senaste dagarna visar att det går att få fart på politiken. Nu gäller det att vi kliver fram och konkretisar vad som behövs för att förverkliga den nationella livsmedelsstrategin för att öka matproduktionen i landet, menade Lotta Folkesson.

Historisk stämma
Regionstämman blev speciell och historisk, då den för första gången genomfördes digitalt på grund av det extraordinära läget. Nu kunde endast de viktigaste punkterna tas med.

– Det var en utmaning att få den demokratiska processen att fungera digitalt, men jag tycker att det gick över förväntan. Även om det är viktigt att träffas, så visar detta att vi framöver kan använda digitala träffar för t ex utbildningar och informationsmöten i vårt stora län, säger Lotta Folkesson.

Regionstyrelse
Som ny ledamot i styrelsen valdes Stefan Lindgren (bilden ovan), Östra Spöland, efter avgående Micael Forslund, Häbbersfors. Till omval på två år valdes Lotta Folkesson, Selsberg, och Ida Oderstål, Vilhelmina. Övriga med ett år kvar i styrelsen är Pär Antonsson, Övre Bäck, Andreas Bergmark, Vallen och Simon Holmlund, Tvärålund. I styrelsen ingår även LRF Ungdomens ordförande, Linda Långström (adjungerad). 

Motion om matjord till riks
En motion gick vidare till riksförbundsstämman. Den handlar om hantering av matjord vid väg- och järnvägsbyggen. Bland annat bör matjorden vid expropriation alltid erbjudas tidigare markägare i första hand ansåg stämman. I dag när markägaren blivit av med sin mark och fått betalt kan Trafikverket sedan besluta om att matjorden får flyttas, och därefter säljas till betydande summor. Pengarna för matjorden har då hamnat i fel fickor är andemeningen i motionen som väcktes av Röbäck-Skravelsjö LRF-avdelning. Läs hela motionen här.

Ungdomsstipendium
Ett antal personer skulle ha fått utmärkelser fysiskt på stämman. Nu sker själva utdelningen längre fram.

Vanja Marthin (bilden ovan), Malgovik, Vilhelmina, utsågs av LRF Ungdomen till Årets ungdomsstipendiat. Hon driver tillsammans med sin man ett mindre jordbruk i Malgovik, Vilhelmina där de föder upp lamm och nöt. I motiveringen sägs att Vanja ”har ett driv utöver det vanliga och har byggt upp sitt företag parallellt med att hon utbildar sig till lärare på distans och har småbarn. Vanja Marthin är även projektledare för REKO-ringen i Vilhelmina, Åsele och Dorotea. Den har på det dryga året som gått sedan starten nu över 1400 följare och intresset bland konsumenter för att handla ökar stadigt.
 ”Vanja är en god ambassadör för lokal mat och för jordbruket i inlandet och visar att det är möjligt även för andra unga som drömmer om att starta företag”, menar LRF Ungdomen i sin motivering.

Kulturstipendium
Högås Ukuleleorkester får Årets kulturstipendium på 5 000 kronor. Orkestern består av elva medlemmar från nio byar i Vännäs kommun, och bildades 2014. De har en blandad repertoar gärna med texter omskrivna till lokal anknytning och aktuella händelser. Orkestern har även satt upp egenskrivna teaterföreställningar där de både agerat och spelat för utsålda hus. Det har fått många kommuninvånare att upptäcka både Ukuleleorkestern och Högås bygdegård

Jörgen Norén är ordförande för Norsjö-Malå LRF-avdelning.

Årets lokalavdelning
Norsjö-Malå LRF-avdelning, utsågs till Årets lokalavdelning. I motiveringen pekar regionstyrelsen på att avdelningen har ett varierat utbud av aktiviteter och att de är duktiga på samverka med andra organisationer och kommunen.

Silvernålar 
Erik Sundkvist ( tv på bilden ovan), Hissjö, och Dan Ögren, Bratten och föräras LRFs hedersutmärkelse silvernålen.