Mats Granath regionchef LRF Norrbotten och LRF Västerbotten har genom åren varit en uppskattad chef och skicklig i påverkansarbetet. Han besitter stor kunskap om förutsättningarna för de gröna näringarna i regionen vilket varit en stor tillgång för LRF som organisation. Nu under hösten går han i pension efter cirka 30 år inom organisationen.

Annika Häggmark har utsetts som tillförordnad regionchef för båda länen av Anna Vikholm, avdelningschef Regioner och Folkrörelseutveckling i samverkan med Jenny Karlsson, regionordförande LRF Norrbotten och Lotta Folkesson, regionordförande LRF Västerbotten.

Annika som arbetat inom LRF tillsammans med Mats i 24 år och senast som verksamhetsutvecklare tillträdde rollen som tillförordnad den 4 oktober.

– Jag och Mats brukar säga att vi är som ett gammalt gift par, så det är självklart stor separationsångest och kommer kännas tomt. Men han har lovat mig fortsatt stöd så det känns bra, berättar Annika.

Tack vare att Annika arbetat så pass många år inom LRF så har hon ett stort kontaktnät och god kännedom om organisationen.

– Jag ser framemot att vi i personalgruppen tillsammans med förtroendevalda ska kunna skapa ännu mer medlemsnytta, hitta effektivare arbetssätt och kunna tydliggöra än mer att våra medlemmar sitter på lösningarna till många av samhällets utmaningar, bara vi får rätt förutsättningar, säger Annika.

Rekrytering av ny regionchef har påbörjats och kommer att ske under hösten.