Även Moderaterna har föreslagit ett extrastöd till lantbruket i riksdagen. Paketet är det andra som presenteras under detta år. Det första som var på ca en miljard kom 10 dagar före Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har kostnaderna fortsatt att rusa på insatsvarorna foder, gödsel, diesel och el. Det som vid årsskiftet var en ökad kostnadsmassa för det svenska lantbruket på drygt fem miljarder på årsbasis har nu ökat till över nio miljarder.

Norra Sverige hårt drabbat
Norra Sverige, med långa avstånd och en dominerande animalieproduktion, har drabbats extra hårt. De kraftigt ökande spannmålspriserna leder till att många tvingas dra ned på verksamheter och tvekar att fortsätta med djuruppfödningen.
– Vi välkomnar det här stödet, men det är ännu för tidigt att veta exakt hur mycket varje gård kan få, och när det ska betalas ut. Bönderna i norra Sverige är extremt hårt pressade och nu gäller det att rädda det som räddas kan. Därför har vi tryckt på om att pengarna måste ut snabbt och vi återkommer till medlemmarna så fort vi får veta något mer, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten. 

"Handeln måste hjälpa till"
Hon får medhåll av Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.
- Med tanke på att lanbruket i Sverige fått fördyringar på nio miljarder kronor på årsbasis så räcker naturligtvis inte två miljarder för att täcka upp. Vi måste också få handeln att hjälpa till så att bönderna får del  av prishöjningarna i butik, säger Jenny Karlsson.
Att det mesta av stödet nu riktas till animaliesektorn är positivt, liksom att återbetalningen av dieselskatten föreslås kunna fås retroaktivt från 1 januari samt att det sk Norrlandsstödet utökas med 50 miljoner kronor.

Fakta om de statliga stödåtgärderna under 2022

Detta stödpaket är uppdelat på:

  • 1590 mkr i utökat stöd till animaliesektorn
  • ca 400 mkr i retroaktiv dieselskatteåterbetalning
  • 50 mkr i utökat Norrlandsstöd

Sedan tidigare har regeringen beslutat om:

  • 800 mkr i skattenedsättning för diesel i jord-, skogs- och vattenbruk
  • 300 mkr i riktat stöd till växthusföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna
  • Trädor får användas för bete, skörd eller odling utan att det påverkar jordbrukarnas förgröningsstöd.

Läs mer på regeringens hemsida