Kom ihåg att vara ute i god tid för att beställa utskicket till årsmötet, minst 3 veckor i förväg för att de ska hinna med. Utskick beställs via beställningsformuläret här. Kontaktuppgifter LRF Utskick och Layout: inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65.

Senast den 17 februari ska valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och medlems- eller personnummer) och verksamhetsberättelse skickas in digitalt alt via post till kontoret. När du registrerar valrapport och verksamhetsberättelse behöver du som förtroendevald logga in med lösenord eller Bank-ID, via ”Mina uppdrag”. Gå in på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ för information och inloggning.

Motioner ska vara inskickade (wordformat) till regionkontoret senast den 19 februari, gärna via mittnorrland@lrf.se

Finns det eventuella skrivelser, motioner, nomineringar så skickas de in senast den 19 februari. Har ni underlaget från årsmötet klart tidigare än det utsatta datumet? Skicka då gärna in det så snart ni kan! Årets stämma för Västernorrland sker den 26 mars och kommer att genomföras digitalt.   

OBS! Motioner inkomna till regionkontoret efter den 19 februari kommer inte att behandlas som en motion vid regionstämman 2021 utan istället som en skrivelse.

Handlingar och mer information om årsmötet finns på www.lrf.se/arsmote

Adressuppgifter till regionkontoret:
LRF Västernorrland, Limstavägen 9, 872 30 Kramfors

Mejl: mittnorrland@lrf.se
Vid frågor, kontakta: Mona Thorsson,
010-184 44 49 mona.thorsson@lrf.se