Oavsett om företagaren får ett negativt eller positivt beslut vid handläggning eller tillsynskontroll så är det viktigt att man förstår beslutet och känner sig rättvist bedömd, säger Emelie Eriksson på Länsstyrelsen Västernorrland.

Under slutet av 2019 bjöd LRF tillsammans med Länsstyrelsen
och föreningen Tillväxt och Tillsyn in till en dag för att prata om god myndighetsutövning. Representanter från Skatteverket var där och det presenterades goda exempel från länet. Bland deltagarna fanns politiker från fem av länets kommuner, tjänstepersoner från Länsstyrelsen, företagare samt representanter från Svenskt Näringsliv och Regionen.
– Genom Västernorrlands livsmedelsstrategi arbetar LRF Västernorrland tillsammans med Länsstyrelsen och regionen, vilket skapar en god dialog och möjligheter att genomföra den här typer av aktiviteter tillsammans, berättar Marie Sjölin, företagsutvecklare på LRF Mittnorrland.

Rättviks kommun var inbjudna för att berätta om sin resa mot god myndighetsutövning.
– Företagsklimatet i Rättviks kommun rankades tidigare lågt och då bestämde miljöchefen och den dåvarande näringslivschefen att förändra situationen. Vi hoppas att våra lokala myndigheter blir inspirerade och börjar arbeta för att
våra företagare ska få så goda förutsättningar som möjligt även här, säger Marie Sjölin.

Förenkla och skapa förutsättningar

Emelie Eriksson arbetar på enheten Hållbar regional utveckling
på Länsstyrelsen Västernorrland och anordnade dagen tillsammans med LRF.
– På Länsstyrelsen har vi som mål att förenkla och skapa bättre förutsättningar för våra företag. Under 2020 är ett av verksamhetsmålen att arbeta med bemötande gentemot företagare, ett arbete som har sin utgångspunkt i att ett demokratiskt samhälle byggs på tillit mellan medborgare och myndigheter. Hos handläggarna och kontrollanterna finns ett stort intresse för ämnet och många deltog under konferensen.
De flesta från Länsstyrelsen representerade enheten för Jordbrukarstöd och veterinär samt Hållbar regional utveckling.
– För att säkerställa att vi från Länsstyrelsen kommunicerar tillräckligt tydligt kan vi till exempel börja göra som Sollefteå kommun har gjort – där får en kollega som inte är lika insatt i ärendet läsa igenom skrivelsen till ett beslut, för att säkerhetsställa att texten är tydlig, säger Emelie Eriksson och
fortsätter:
– Jag minns särskilt när Rättviks kommun berättade om proceduriell rättvisa – det vill säga att oavsett om företagaren får ett negativt eller positivt beslut så ska det framföras på ett respektfullt och begripligt sätt och företagaren ska känna sig
rättvist bedömd.