Vad ser du fram emot att ta vidare under verksamhetsåret 2021?

– Jag har jobbat med livsmedelsstrategin under flera år, det är något jag brinner för. Vi har fått bra gensvar i samhället, både hos konsumenter och myndigheter. På grund av pandemin har frågor om självförsörjningsgraden och lokalproducerat kommit upp på agendan.

Under stämman delas flera priser ut. Finns det något särskilt pris som du vill lyfta fram?

– Det finns många värdiga kandidater. I år delade vi ut en silvernål till Olle Eriksson som tidigare jobbade på regionkontoret. Han har gjort ett jättejobb under lång tid. Det är vår förhoppning att han kommer tillbaka i någon form. Silvernålen ska inte bara vara för lång och trogen tjänst utan kan ges till människor som har mycket kvar att ge.

Vilken motion tyckte du var mest spännande under årets regionstämma?

– Inför stämman jobbade jag bland annat med en motion som behandlade problemet med att Trafikverket på vissa håll planterar vallmo efter vägrenen. Vallmo är fint, men om den hamnar på fel plats så tar det död på allt annat. Så är det med många invasiva arter. Får man in vallmo i jordbruksmarken behövs mer kemikalier för att bekämpa den och det vill vi inte. Den konsekvensen tror jag inte Trafikverket förstår.

När intervjun gjordes hade regionstämman ännu inte ägt rum.