Motiveringen till utmärkelsen lyder: "Vangede Highland är genom sig själva och delaktigheten i Norrbete och Rafnaslakt, en förebild som banar väg genom ambition att vara marknadsledande på djurvälfärd, och som därmed har unika mervärden gentemot konsument. Inte bara djuren och kunderna gläds av verksamheten, så även bybor och turister som får njuta av marker åter i hävd."