Lisa uppfyllde stipendiets kriterier om goda ledaregenskaper, gott kamratskap, nyfikenhet, intresse för de gröna näringarna samt goda studieresultat. Utmärkelsen består av en tredagars kurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga-Säby Hotell & Konferens där hon får lära känna LRF som organisation och träffa andra med liknande intressen i samma ålder.